Hvad kan du forvente?

 

Hvad dækkes  

Supportaftalen dækker alle relevante supportspørgsmål til det daglige brug og funktionaliteten af Odoo.

Supportaftalen dækker ikke support til systemtilpasning, fejlrettelse, fejlfinding, undervisning, udvikling/programmering, specialtilretning, installering af moduler samt 3. partsprodukter. Support hertil afregnes efter normal timetakst for konsulentassistance. Køber kan til enhver tid få afklaret, af Odoo House support, om henvendelsen eller problemstillingen er dækket af supportaftalen. 

Supportaftalen træder i kraft på datoen for, af Odoo House, registreret betaling.

Odoo image and text block

Svartider

Ved akut support starter supporten med det samme. Ved andre supportspørgsmål kan der forventes en længere svartid - dog max 3 arbejdsdage. Det er Odoo House support, der afgør, hvad der gælder som værende supportspørgsmål. 


Gældende åbningstider:

Mandag til torsdag                           kl. 09:00 - 16:00

Fredag                                              kl. 09:00 - 15:00